Vysoušení betononé (cementové) podlahy

Doba, po kterou beton vyzrává a získává svou pevnost, je v porovnání s anhydritovou podlahou delší. Beton považujeme za vyzrálý po uplynutí 28 dnů od jeho hydratace. Cementová litá podlaha je v prvním týdnu velmi náchylná na nadměrnou dehydrataci. V této době se vysoušení pomocí průmyslových odvlhčovačů ani vysoušení větráním nedoporučuje, protože by mohlo dojít ke ztrátě pevnosti lité cementové desky. Vysoušení je možné zahájit nejdříve po 7, optimálně až po 14 dnech. Vlastnosti cementové podlahy a její náchylnost na nadměrnou dehydrataci do jisté míry ovlivňují přísady přidávané do betonu. V tomto případě je potřeba se informovat u výrobce, po jaké době je možné zahájit vysoušení. Stejně jako u anhydritové podlahy i u cementové lité podlahy musíme pro efektivní a bezpečné vysoušení zajistit optimální podmínky:

  1. Optimální teplota – z fyzikálního pohledu platí, že čím má vzduch vyšší teplotu, tím je schopen pojmout více vody. Avšak při použití odvlhčovačů to platí pouze do jisté míry. Teplota vzduchu nad 35°C, u některých vysoušečů (WD70, H100) již od 30°C, je nevyhovující.

  2. Rovnoměrné vysoušení – je potřeba zajistit proudění suchého vzduchu v celé ploše betonové mazaniny, aby nedocházelo k nerovnoměrnému lokálnímu vysychání podlahy, což by mohlo mít za následek popraskání podlahy. To se zajistí použitím ventilátorů nebo přemisťováním odvlhčovačů.

  3. Uzavřený prostor – při použití průmyslových odvlhčovačů je nejzákladnějším předpokladem efektivního vysoušení, aby byl prostor uzavřený a nevětraný. Vysoušeč na bázi kondenzace vody je schopný vysušit okolní vzduch až pod hranici 30% relativní vlhkosti. Tato hodnota je venku málo častá a relativní vlhkost vzduchu neklesá pod 30% ani za příznivého počasí. Z toho snadno vyvodíme závěr, že větrání, při vysoušení pomocí vysoušečů s dostatečným výkonem, snižuje jejich účinnost.

Na vlhkost betonových podlah není požadavek tak vysoký jako na anhydritové podlahy. U cementových litých podlah je požadovaná maximální zbytková vlhkost v rozmezí přibližně od 2% do 3%. Tento požadavek je ovlivněn faktory, jako například použitý materiál na finální vrstvu (prodyšný x neprodyšný), nebo zdali je objekt vytápěn podlahovým topením. I přes to, že podlahu z cementové mazaniny můžeme začít vysoušet nejdříve za týden, doba kdy je betonová podlaha připravena na pokládku finální vrstvy je podobná jako u anhydritové podlahy a ta se pohybuje v rozmezí 20 až 40 dní od vylití podlahy. Tato doba je příznivě ovlivněna přípustnou vyšší zbytkovou vlhkostí betonové podlahy v porovnání s anhydritovou podlahou.

Doporučujeme

... z vlastní zkušenosti
Plošiny Knofl Autoservis Štrobl
Instalace Charvát Skiareal Pernink

Kontakt

Adresa
V Lužánkách 268/8
301 00 Plzeň

Telefon
+420 605 247 343