Vysoušení anhydritové podlahy

U podlah z anhydritu můžeme začít bezpečně vysoušet po 48 hodinách od vylití, po uplynutí této doby již není anhydrit náchylný na nadměrnou dehydrataci. V případě zahájení procesu sušení dříve před uplynutím doby 2 dnů se vystavujeme riziku možného poškození anhydritové podlahy a ztrátě pevnosti. Pro bezpečné a efektivní vysoušení je potřeba zajistit, stejně jako u betonových podlah na bázi cementu, optimální podmínky:

  1. Optimální teplota – z fyzikálního pohledu platí, že čím má vzduch vyšší teplotu, tím je schopen pojmout více vody. Avšak při použití vysoušečů to platí pouze do jisté míry. Teplota vzduchu nad 35°C, u některých vysoušečů (WD70, H100) již od 30°C, je nevyhovující.

  2. Rovnoměrné vysoušení – je potřeba zajistit proudění suchého vzduchu v celé ploše anhydritu, aby nedocházelo k nerovnoměrnému lokálnímu vysychání podlahy, což by mohlo mít za následek popraskání podlahy. To se zajistí použitím ventilátorů nebo přemisťováním odvlhčovačů.

  3. Uzavřený prostor – při použití průmyslových vysoušečů je nejzákladnějším předpokladem efektivního odvlhčování, aby byl prostor uzavřený a nevětraný. Vysoušeč na bázi kondenzace vody je schopný vysušit okolní vzduch až pod hranici 30% relativní vlhkosti. Tato hodnota je venku málo častá a relativní vlhkost vzduchu neklesá pod 30% ani za příznivého počasí. Z toho snadno vyvodíme závěr, že větrání, při vysoušení pomocí odvlhčovačů s dostatečným výkonem, snižuje jejich účinnost.

Na anhydritový povrch je kladen mnohem větší důraz na zbytkovou vlhkost podlahy než u cementových potěrů. Zabudovaná zbytková vlhkost finální vrstvou má za následek znehodnocení této pochozí vrstvy. V případě neprodyšné finální pokládky (dlažba) může způsobit porušení pevnosti připevnění k podkladu a v případě prodyšné pokládky (dřevěná podlaha) a velké zbytkové vlhkosti zprohýbání či zničení. Maximální požadovaná zbytková vlhkost u anhydritové podlahy před pokládkou finální vrstvy se pohybuje v rozmezí od 0.3% do 1% vlhkosti. Požadavek se stanovuje s přihlédnutím na skutečnosti jako, například, jaký bude použit materiál na finální vrstvu (prodyšný x neprodyšný) nebo je-li objekt vytápěn pomocí podlahového topení. Doba od vylití anhydritové podlahy do stavu, kdy je možno pokládat finální vrstvu se pohybuje přibližně od 20 do 40 dní.

Doporučujeme

... z vlastní zkušenosti
Plošiny Knofl Autoservis Štrobl
Instalace Charvát Skiareal Pernink

Kontakt

Adresa
V Lužánkách 268/8
301 00 Plzeň

Telefon
+420 605 247 343